ABET

         Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Lisans Programı ABET tarafından akredite edilmiştir.

Görevimiz

• Yeterli bilgi birkimi, yetenekler, özgüven ve sorumluluk duygusu, etik değerler, değişen şartlara uyum gösterebilen ve yaşam boyu eğitimin önemini kavramış ve bu özellikler sayesinde sürekli ihtiyaç duyulan ve ilk tercih olan kimya mühendisleri yetiştirmek,

• Kendilerini öğrenme ve öğretmeye adamış, araştırma geliştirme faaliyetleri için gerekli tutku, potansiyel ve disipline sahip öğrenciler yetiştirmek,

• İleri seviyede ve özgün araştırma faaliyetleri sürdürmek,

• Başta kimya sektörü olmak üzere bütün üretim sektörlerine, gelişen teknolojiler ışığında destek olmak,

 

Eğitimsel Hedeflerimiz

1. Mezunlarımız, kimya ve biyokimya sanayiine, mühendislik prosesleri ve araçları tasarlayarak, geliştirerek ve işleterek destek sağlamalıdırlar

2. Mezunlarımız, dünyanın önde gelen akademik enstitülerinde lisansüstü eğitimi amaç edinmeli ve uluslararası düzeydeki kimya mühendisliği araştırmalarına katılmalıdırlar.

3. Mezunlarımız, yaşam boyu eğitim prensibini özümsemeli ve endüstriyel ve akademik çevrelerdeki rekabetçi ve sürekli değişen ortamlara uyum sağlayabilmelidirler.

Programın Faydaları

Kimya Mühendisliği programı mezunlarının aşağıdaki özellikleri taşımaları beklenmektedir:

a) Bilim, Matematik ve Mühendislik bilgilerini uygulayabilme yetisi,

b) Deney tasarlama ve uygulama, aynı zamanda verileri yorumlama ve analiz yetisi,

c) Bir prosesin bütününü veya bir parçasını, ekonomik, evrensel, sosyal, politik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik, sağlık ve güvenlik ile ilgili sınırlamalar içerisinde ve ihtiyaçları karşılayabilek şekilde tasarlama yetisi

d) Çok disiplinli takımlar ile çalışabilme yetisi,

e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formule etme ve çözme yetisi,

f) Mesleki, etik ve sosyal sorumlukların özümsenmesi,

g) Verimli bir şekilde iletişim kurma yetisi,

h) Mühendislik uygulamarının küresel, evrensel, ekonomik ve sosyal etkilerini anlayabilmek için gerekli olan kapsamlı eğitime sahip olma,

i) Yaşam boyu eğitimin özümsenmesine olan ihtiyacın kabulü,

j) Çağın problemleri hakkında bilgi sahibi olma,

k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan tekniği, kabiliyetleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme yetisi,

Kayıtlı Öğrenci ve Mezun Bilgileri 
 
Bahar ve Güz Dönemi Hazırlık Sınıfı 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf Toplam Lisans Öğrencisi (Hazırlık hariç) Mezun
2011 - 2012 63 45 68 53 87 253 45
2012 - 2013 70 56 49 67 94 266 66
2013 - 2014 52 83 57 49 91 280 28
2014 - 2015 42 63 80 60 110 313 71
2015 - 2016 42 45 52 82 93 314 63