Biyomoleküler Modelleme/Simülasyon ve İlaç Tasarımı

Temel Araştırma Konuları: 

Makromoleküllerin tasarım ve benzetimi,
Biyomoleküllerin dizi-yapı- işlev ilişkisi 
Protein tasarım ve benzetimi, 
Biyoinformatik, 
Hesaplamalı yapısal biyoloji, 
Protein-protein, DNA, ilaç etkileşimleri, 
Protein katlanması