Çift Anadal / Yan Dal

Çift Anadal Programları
- Endüstri Mühendisliği
- Makina Mühendisliği
- Fizik
- Kimya
- Matematik
- Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yandal Programları
- Endüstri Mühendisliği
- Makina Mühendisliği