Yeni program 2020/2021 akademik yılı veya daha sonra ilk dönemine başlayan öğrenciler için geçerlidir

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

                   

Birinci Dönem

Kredi

ACTS *

İkinci Dönem

Kredi

ACTS*

ChE

637

İleri Kütle Aktarımı **

3

10

--

--

Seçmeli

3

8

--

--

Belirli Seçmeli ***

3

8

--

--

Seçmeli

3

8

--

--

Seçmeli ****

3

8

--

--

Seçmeli

3

8

--

--

Seçmeli

3

8

ChE

700

Seminer

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

12

34

Toplam

9

26

 

 

 

 

 

         

 

Kredi

ACTS

         

---

---

Tez Öneri Savunması

0

30

         

---

---

Yeterlik Sınavı

0

30

         

ChE

790

Doktora Tezi

0

120

         

Toplam

0

180

         
                   

Toplam Kredi :

21

             

Toplam ACTS :

240

             

* ACTS ve krediler alınabilecek en az değerlerdir

** Eğer bu ders öğrencinin yüksek lisans programı sırasında tamamlanmışsa öğrenci bu dersin yerine Enstitü’den 600 seviyesinde başka bir ders almalıdır

*** Belirli Seçmeli: Enstitü’den danışmanın onayı ile Sistem Dinamiği veya Matematik/Matematiksel Uygulamalar dersleri. Bu ders her ne kadar aşağıdakilerle sınırlı olmasa da şunlardan biri olabilir :
ChE 578 Dynamic Optimization of Chemical Processes 
ChE 672 Advanced Process Control
500-600 level courses from the Mathematics Department
ChE 556 Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers II
CE 503 Mathematical Methods in Engineering
EE 572 Mathematical Methods for Signal Processing
ME 501, 502 Advanced Engineering Mathematics I, II
ME 632 Approximate Solution Techniques
PHYS 521, 522 Mathematical Methods of Physics I, II

**** Seçmeli ders kategorisini sağlamak için en az iki ChE kodlu olmayan Enstitü tarafından sunulan derslerden alınmalıdır. Tüm seçmeli dersler danışman onayına bağlıdır.

                       

 

 

 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

[LİSANS DERECESİ İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER]

                   

Birinci Dönem

Kredi

ACTS *

İkinci Dönem

Kredi

ACTS*

ChE

555

Kimya Mühendisleri için Uygulamalı Matematik ve Modelleme 1 **

3

8

ChE

622

İstatistiksel Termodinamik

3

10

ChE

579

Lisansüstü Seminer

0

2

ChE

642

Katalitik Reaktör Analizi ve Tasarımı

3

10

ChE

631

İleri Akışkanlar Mekaniği

3

10

--

--

Seçmeli

3

8

--

--

Seçmeli ***

3

8

--

--

Seçmeli

3

8

--

--

Seçmeli

3

8

 

 

 

 

 

Total

12

36

Total

12

36

                   

Üçüncü Dönem

Kredi

ACTS *

Dördüncü Dönem

Kredi

ACTS*

ChE

637

Advanced Mass Transfer

3

10

--

--

Seçmeli

3

8

--

--

Belirli Seçmeli ****

3

8

--

--

Seçmeli

3

8

--

--

Seçmeli

3

8

ChE

700

Seminer

0

2

--

--

Seçmeli

3

8

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

12

34

Total

6

18

                   

 

Kredi

ACTS

         

---

---

Tez Öneri Savunması

0

30

         

---

---

Yeterlik Sınavı

0

30

         

ChE

790

Doktora Tezi

0

120

         

Toplam

0

180

         
                   

Toplam Kredi

42

             

Toplam ACTS

304

             
                   

* ACTS ve krediler alınabilecek en az değerlerdir

** ChE 555 dersini lisansta alan öğrenciler yerine ChE kodlu yüksek lisans dersi almalıdır.

*** Seçmeli ders kategorisini sağlamak için en az iki ChE kodlu olmayan Enstitü tarafından sunulan derslerden alınmalıdır. Tüm seçmeli dersler danışman onayına bağlıdır.

**** Belirli Seçmeli: Enstitü’den danışmanın onayı ile Sistem Dinamiği veya Matematik/Matematiksel Uygulamalar dersleri. Bu ders her ne kadar aşağıdakilerle sınırlı olmasa da şunlardan biri olabilir:
ChE 578 Dynamic Optimization of Chemical Processes 
ChE 672 Advanced Process Control
500-600 level courses from the Mathematics Department
ChE 556 Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers II
CE 503 Mathematical Methods in Engineering
EE 572 Mathematical Methods for Signal Processing
ME 501, 502 Advanced Engineering Mathematics I, II
ME 632 Approximate Solution Techniques
PHYS 521, 522 Mathematical Methods of Physics I, II

                     

 

DOKTORA PROGRAMI:

Doktora programımızın amacı öğrencilerimizi öğretim ve araştırma kariyerleri için aşağıdakiler aracılığıyla hazırlamaktır:

 • Kapsamlı ve derin Kimya mühendisliği bilgisi için verilen ileri ve uzmanlaşma dersleri.
 • Güncel konularda bağımsız ve orijinal araştırma içeren tez çalışmaları.

 

Kimya mühendisliği doktora programı yüksek lisans mezunları için minimum 21 kredi ders yükü ve Fen Bilimleri Enstitüsü (Enstitü) düzenlemeleri doğrultusunda bir tez çalışması içermektedir. Öğrencilerin doktora tez çalışmalarını 120 ACTS kredi ile tamamlamaları beklenmektedir.

Doktora programı için zorunlu dersler:

1. ChE 637: İleri Seviye Kütle Transferi. Eğer bu ders öğrencinin yüksek lisans programı sırasında tamamlanmışsa öğrenci bu dersin yerine Enstitü’den 600 seviyesinde başka bir ders almalıdır.

2. Belirli Seçmeli: Enstitü’den danışmanın onayı ile Sistem Dinamiği veya Matematik/Matematiksel Uygulamalar dersleri. Bu ders her ne kadar aşağıdakilerle sınırlı olmasa da şunlardan biri olabilir:

 • ChE 578 Dynamic Optimization of Chemical Processes 
 • ChE 672 Advanced Process Control
 • 500-600 level courses from the Mathematics Department
 • ChE 556 Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers II
 • CE 503 Mathematical Methods in Engineering
 • EE 572 Mathematical Methods for Signal Processing
 • ME 501, 502 Advanced Engineering Mathematics I, II
 • ME 632 Approximate Solution Techniques
 • PHYS 521, 522 Mathematical Methods of Physics I, II

 

3. Seçmeliler: Seçmeli ders kategorisini sağlamak için en az iki ChE kodlu olmayan Enstitü tarafından sunulan derslerden alınmalıdır. Tüm seçmeli dersler danışman onayına bağlıdır.

 

Yüksek lisans derecesi almamış olan öğrenciler 42 kredi ders tamamlamak zorundadır. Bu öğrencilerin yüksek lisans programındaki tüm dersleri (24 kredi) ve kalan 18 krediyi ChE 637, Belirli Seçmeli ve Enstitü’den 4 Seçmeli ders ile tamamlaması beklenmektedir.

 

Eski program 2020/2021 akademik yılından önce ilk dönemine başlayan öğrenciler için geçerlidir

BİRİNCİ DÖNEM

İKİNCİ DÖNEM

KOD

DERS

KREDİ

KOD

DERS

KREDİ

ChE 637 

İleri Kütle Aktarımı

ChE 672 

İleri Süreç Denetimi**

 

Grup A'dan Seçmeli Ders

 

Grup B'dan Seçmeli Ders (minor)

 

Grup B'dan Seçmeli Ders (minor) 

ChE XXX

Grup C'dan Seçmeli Ders

ChE XXX

Grup C'dan Seçmeli Ders

  

 

 

DOKTORA PROGRAMI :

Doktora programımızın amacı öğrencilerimizi öğretim ve araştırma kariyerleri için aşağıdakiler aracılığıyla hazırlamaktır:

 • Kapsamlı ve derin Kimya mühendisliği bilgisi için verilen ileri ve uzmanlaşma dersleri.
 • Güncel konularda bağımsız ve orijinal araştırma içeren tez çalışmaları.

Kimya mühendisliği doktora programı yüksek lisans mezunları için minimum 21 kredi ders yükü ve Fen Bilimleri Enstitüsü düzenlemeleri doğrultusunda bir tez çalışması içermektedir. Öğrencilerin doktora tez çalışmalarını 30 ECTS kredi ile tamamlamaları beklenmektedir.
Doktora programı için zorunlu dersler:

 • ChE 637 İleri Seviye Kütle Transferi
 • ChE 672 İleri Seviye Proses Kontrolü ya da diğer mühendislik programlarından 500-600 kodlu başka bir ileri seviye kontrol dersi.

Eğer öğrenci yüksek lisans programı sırasında bu derslerden birini ya da ikisini almışsa, bu dersler yerine Grup C içersinden bir ya da iki ders seçmelidir.

 • Grup A (Matematik): Aşağıdaki listeden en az bir ders:
  • Matematik Bölümü’nden 500-600 kodlu dersler
  • ChE 556 Kimya Mühendisleri için Uygulanabilir Matematik ve Modelleme II
  • CE 503 Mühendislikte Matematiksel Metodlar
  • EE 572 Sinyal Prosesinde Matematiksel Metodlar
  • ME 501, 502 İleri Seviye Mühendislik Matematiği I, II
  • ME 632 Yaklaşık Çözüm Teknikleri
  • PHYS 521, 522 Fizikte Matematiksel Metodlar I, II
 • Grup B (Minör): Kimya Mühendisliği dışında, yüksek lisans programlarından birinden enstitünün önerdiği en az iki 500-600 kodlu yapısal ders. Bu dersler aynı programın belirli bir alanında birbiri ile uyumlu dersler olmalıdır.

Grup B dersleri de Grup A içerisinden seçilebilir; ancak aynı ders birden fazla grup içerisinde sayılamaz.

 • Grup C: 500-600 seviyeli ChE kodlu dersler arasından seçilir.

Yüksek lisans dereceleri almış, ancak yüksek lisans programlarında dört zorunlu dersi ya da denk dersleri (12 kredi) tamamlamamış doktora öğrencilerinin doktora programlarında bunları tamamlamaları beklenmektedir. Bu derslerden 2 tanesi (6 kredi) doktora programında seçmeli ders (Grup C) olarak ve diğer ikisi fazladan ders olarak sayılmaktadır . Kalan 15 kredi yukarıda belirtilen doktora dersleri gereklilikleri doğrultusunda tamamlanmalıdır.

Yüksek lisans derecesi almamış olan öğrenciler 42 kredi ders tamamlamak zorundadır. Bu öğrencilerin yüksek lisans programındaki tüm dersleri (24 kredi) ve yukarıda belirtilen doktora dersleri gereklilikleri doğrultusunda kalan 18 krediyi tamamlaması beklenmektedir.