Katalizör Teknolojileri ve Reaksiyon Mühendisliği

Temel Araştırma Konuları: 

Katalizör tasarımı, 
Yakıt pilleri ve kataliz, 
Nanokatalizörler, 
Hidrojen üretim teknolojileri, 
Yeşil teknolojiler için katalizör, 
Katı katalizör geliştirilmesi ve yüzey bilimi, 
Yapay zeka uygulamaları, 
Yakıt ve enerji teknolojileri, 
Mikroyapılı katalitik reaktörler,
Durağan/dinamik, tek/çok fazlı katalitik birimlerin modellenmesi, benzetimi ve tasarımı.
Mikroakış koşullarında hidrokarbonlardan sentez gazı/hidrojen üretimi için reaktör tasarımı ve katalizör geliştirilmesi.
Mikrokanallara katalizör kaplama yöntemleri .
Biyokütle ve doğalgazdan sentetik yakıt üretimi (BTL/GTL) için yenilikçi reaktörlerin tasarımı.

Devam Eden Projeler: 

- Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Temmuz 2011 - Temmuz 2013). Hafif hidrokarbonların yanma destekli buhar reformlanmasının ısı değiştiricili mikrokanal reaktörlerde incelenmesi. Yürütücü: Ahmet Kerim Avcı

- Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Nisan 2012 - Nisan 2013). Veri madenciliği teknikleri kullanılarak literatürden katalitik reaksiyonların kinetiği ile ilgili bilgi çıkarımı. Yürütücü: Ramazan Yıldırım