KATALOG BİLGİSİ

Bölüm Başkanı:
Ahmet Kerim Avcı
Profesörler:
Şükrü Uğur Akman, Ahmet Erhan Aksoylu, Mahir Arıkol*, Mehmet C. Çamurdan, Pemra Doruker Turgut, Türkan Haliloğlu, Amable Hortaçsu*, Öner Hortaçsu*, Betül Kırdar*, Stephen G. Oliver*, Zeynep İlsen Önsan, Kutlu Ülgen, Ramazan Yıldırım, Ahmet Kerim Avcı
Doçentler: 
Burak Alakent, Elif Özkırımlı-Ölmez, A.Kerem Uğuz, Sezen Soyer-Uzun
Yardımcı Doçentler: 
Murat Dervişoğlu*, Nazar İleri Ercan, Damla Eroğlu Pala

*Yarı zamanlı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI :
Yüksek lisans programımızın amacı öğrencilerimizi endüstriyel kariyer ve sonrası akademik çalışmalar için hazırlamak ve alt yapılarını aşağıdakiler doğrultusunda güçlendirmek

 • • Temel derslersin yanı sıra uzmanlaşma dersleri,
 • • Kimya mühendisliği prensipleri ve metodolojisinin güncel konulara uygulanmasını içeren orijinal tez çalışmaları.

Kimya mühendisliği yüksek lisans progamı 24 kredi ders yükü ve bir tez çalışması içermektedir. Toplam kredi sayısı, 12 kredi zorunlu ders ve 12 kredi seçmeli dersten oluşmaktadır. Tüm yüksek lisans öğrencilerinin ChE 579 Yüksek Lisans Seminer (kredisiz) dersini alması zorunludur.

Zorunlu dersler, temel konulara düzenli bir alt yapı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır:

 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YENİ PROGRAM)

* GÜZ 2016 DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR.

BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ DÖNEM
KOD DERS ADI KREDİ AKTS KOD DERS ADI  KREDİ AKTS
ChE 555  Kimya Mühendisleri için Uygulanabilir Matematik ve Modelleme I ChE 622  İstatistiksel Termodinamik
ChE 631  İleri Seviye Akışkanlar Mekaniği ChE 642  Katalitik Reaktör Analizi ve Tasarımı
...  Seçmeli 3/4 7/8 ... Seçmeli 3 7
...  Seçmeli 7 ... Seçmeli 3 7
ChE579 Yüksek Lisans Semineri 0          
  Toplam 12/13 30/31     12 30
ChE690 Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi 0 60 Toplam: 24/25 kredi
AKTS:120/121
   

 

Seçmeli dersler, yüksek lisans danışmanının onayına bağlı olarak enstitü tarafından önerilen dersler arasından seçilir.

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı maksimum 24/25 kredi ders yükü ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır.

ChE 555 dersini daha önce lisans programında almış olan öğrenciler, bu dersin yerine Kimya Mühendisliği bölümünün önerdiği bir dersi almalıdır.

 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (ESKİ PROGRAM)

BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ DÖNEM
KOD DERS ADI KREDİ AKTS KOD DERS ADI  KREDİ AKTS
ChE 555  Kimya Mühendisleri için Uygulanabilir Matematik ve Modelleme I ChE 622  İstatistiksel Termodinamik
ChE 631  İleri Seviye Akışkanlar Mekaniği ChE 642  Katalitik Reaktör Analizi ve Tasarımı
...  Seçmeli 3 7 ... Seçmeli 3 7
...  Seçmeli 7 ... Seçmeli 3 7
ChE579 Yüksek Lisans Semineri 0          
  Toplam 12 30     12 30
ChE690 Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi 0 60 Toplam: 24 kredi
AKTS:120
   

 

12 kredi seçmeli ders aşağıdaki listeden seçilmektedir:
 • Aşağıdaki dersleri içeren Grup I içerisinden en az bir ders:
  • ChE 540 Termokimyasal Kinetik
  • ChE 550 Kimyasal Proseslerde İstatistiksel Metodlar
  • ChE 556 Kimya Mühendisleri için Uygulanabilir Matematik ve Modelleme II
  • ME 561 Kondüksiyon Isı İletimi
  • ChE 621 Faz Dengesi
  • ChE 637 İleri Seviye Kütle Transferi
  • ME 662 Konvektif Isı Transferi
  • ChE 672 İleri Seviye Proses Kontrolü
 • En az bir tane 500-600 seviyeli ChE kodlu temel ders.
 • Yüksek lisans danışmanının onayına bağlı olarak Kimya Mühendisliği bölümünün ya da Fen Bilimleri Enstitüsü’nün önerdiği ders listesi doğrultusunda iki adet seçmeli ders.
 • ChE 555 dersini daha önce lisans programında almış olan öğrenciler onun yerine Grup I içerisinden bir ders almalıdır.

DOKTORA PROGRAMI :

Doktora programımızın amacı öğrencilerimizi öğretim ve araştırma kariyerleri için aşağıdakiler aracılığıyla hazırlamaktır:

 • Kapsamlı ve derin Kimya mühendisliği bilgisi için verilen ileri ve uzmanlaşma dersleri.
 • Güncel konularda bağımsız ve orijinal araştırma içeren tez çalışmaları.

Kimya mühendisliği doktora programı yüksek lisans mezunları için minimum 21 kredi ders yükü ve Fen Bilimleri Enstitüsü düzenlemeleri doğrultusunda bir tez çalışması içermektedir. Öğrencilerin doktora tez çalışmalarını 30 ECTS kredi ile tamamlamaları beklenmektedir. 
Doktora programı için zorunlu dersler:

 • ChE 637 İleri Seviye Kütle Transferi
 • ChE 672 İleri Seviye Proses Kontrolü ya da diğer mühendislik programlarından 500-600 kodlu başka bir ileri seviye kontrol dersi.

Eğer öğrenci yüksek lisans programı sırasında bu derslerden birini ya da ikisini almışsa, bu dersler yerine Grup C içersinden bir ya da iki ders seçmelidir.

 • Grup A (Matematik): Aşağıdaki listeden en az bir ders:
  • Matematik Bölümü’nden 500-600 kodlu dersler
  • ChE 556 Kimya Mühendisleri için Uygulanabilir Matematik ve Modelleme II
  • CE 503 Mühendislikte Matematiksel Metodlar
  • EE 572 Sinyal Prosesinde Matematiksel Metodlar
  • ME 501, 502 İleri Seviye Mühendislik Matematiği I, II
  • ME 632 Yaklaşık Çözüm Teknikleri
  • PHYS 521, 522 Fizikte Matematiksel Metodlar I, II
 • Grup B (Minör): Kimya Mühendisliği dışında, yüksek lisans programlarından birinden enstitünün önerdiği en az iki 500-600 kodlu yapısal ders. Bu dersler aynı programın belirli bir alanında birbiri ile uyumlu dersler olmalıdır.

Grup B dersleri de Grup A içerisinden seçilebilir; ancak aynı ders birden fazla grup içerisinde sayılamaz.

 • Grup C: 500-600 seviyeli ChE kodlu dersler arasından seçilir.

Yüksek lisans dereceleri almış, ancak yüksek lisans programlarında dört zorunlu dersi ya da denk dersleri (12 kredi) tamamlamamış doktora öğrencilerinin doktora programlarında bunları tamamlamaları beklenmektedir. Bu derslerden 2 tanesi (6 kredi) doktora programında seçmeli ders (Grup C) olarak ve diğer ikisi fazladan ders olarak sayılmaktadır . Kalan 15 kredi yukarıda belirtilen doktora dersleri gereklilikleri doğrultusunda tamamlanmalıdır.

Yüksek lisans derecesi almamış olan öğrenciler 42 kredi ders tamamlamak zorundadır. Bu öğrencilerin yüksek lisans programındaki tüm dersleri (24 kredi) ve yukarıda belirtilen doktora dersleri gereklilikleri doğrultusunda kalan 18 krediyi tamamlaması beklenmektedir.