Kompleks Malzemeler ve Nano Ölçekli Modelleme

Temel Araştırma Konuları: 

Amorf malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu,
Kompleks yapılı malzemelerde yapı-özellik ilişkileri,
Yapısal modelleme.

Araştırma Laboratuvarları: