Mikro Akışkanlar ve Mikro Reaktörler

Temel Araştırma Konuları: 

Mikroakışkanlar ve mikroreaksiyon mühendisliği. 
Mikroyapılı katalitik reaktörler. 
Durağan/dinamik, tek/çok fazlı katalitik birimlerin modellenmesi, benzetimi ve tasarımı. 
Mikroakış koşullarında hidrokarbonlardan sentez gazı/hidrojen üretimi için reaktör tasarımı ve katalizör geliştirilmesi.
Akışkanlar dinamigi ve uygulamaları.
Arayüzeysel kararsızlıklar.
Taşınım sorularının nümerik çözümü için izgesel yöntemler.
Katalizör sentezi ve tanımlanması.
Mikrokanallara katalizör kaplama yöntemleri. 
Biyokütle ve doğalgazdan sentetik yakıt üretimi (BTL/GTL) için yenilikçi reaktörlerin tasarımı.

Öğretim Üyeleri: 
Devam Eden Projeler: 

- TÜBİTAK 1001 (Kasım 2018 - 2020). Kabarcıkların Newtonyen Olmayan Sıvılardaki Hareketleri. Yürütücü: Kerem Uğuz

- Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, BAP (Haziran 2019 – Haziran 2020). Elektrohidrodinamik kararsızlıkların arayüzey izleme yöntemi ile incelenmesi. Yürütücü: Kerem Uğuz

- Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, BAP (Mart 2018 – Mart 2019). Mikro parçacıkların mikrokanallarda elektrik alanı ile damlacık oluşturmasına etkisi ve damlacıklar içine hapsedilmesi. Yürütücü: Kerem Uğuz

- Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Temmuz 2011 - Temmuz 2013). Hafif hidrokarbonların yanma destekli buhar reformlanmasının ısı değiştiricili mikrokanal reaktörlerde incelenmesi. Yürütücü: Ahmet Kerim Avcı