PhD Ders Programı

 

BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ DÖNEM
KOD DERS KREDİ KOD DERS KREDİ
ChE 637  İleri Kütle Aktarımı ChE 672 

İleri Süreç Denetimi**

  Grup A'dan Seçmeli Ders   Grup B'dan Seçmeli Ders (minor)
  Grup B'dan Seçmeli Ders (minor)  ChE XXX Grup C'dan Seçmeli Ders
ChE XXX Grup C'dan Seçmeli Ders       

DOKTORA PROGRAMI :

Doktora programımızın amacı öğrencilerimizi öğretim ve araştırma kariyerleri için aşağıdakiler aracılığıyla hazırlamaktır:

 • Kapsamlı ve derin Kimya mühendisliği bilgisi için verilen ileri ve uzmanlaşma dersleri.
 • Güncel konularda bağımsız ve orijinal araştırma içeren tez çalışmaları.

Kimya mühendisliği doktora programı yüksek lisans mezunları için minimum 21 kredi ders yükü ve Fen Bilimleri Enstitüsü düzenlemeleri doğrultusunda bir tez çalışması içermektedir. Öğrencilerin doktora tez çalışmalarını 30 ECTS kredi ile tamamlamaları beklenmektedir.
Doktora programı için zorunlu dersler:

 • ChE 637 İleri Seviye Kütle Transferi
 • ChE 672 İleri Seviye Proses Kontrolü ya da diğer mühendislik programlarından 500-600 kodlu başka bir ileri seviye kontrol dersi.

Eğer öğrenci yüksek lisans programı sırasında bu derslerden birini ya da ikisini almışsa, bu dersler yerine Grup C içersinden bir ya da iki ders seçmelidir.

 • Grup A (Matematik): Aşağıdaki listeden en az bir ders:
  • Matematik Bölümü’nden 500-600 kodlu dersler
  • ChE 556 Kimya Mühendisleri için Uygulanabilir Matematik ve Modelleme II
  • CE 503 Mühendislikte Matematiksel Metodlar
  • EE 572 Sinyal Prosesinde Matematiksel Metodlar
  • ME 501, 502 İleri Seviye Mühendislik Matematiği I, II
  • ME 632 Yaklaşık Çözüm Teknikleri
  • PHYS 521, 522 Fizikte Matematiksel Metodlar I, II
 • Grup B (Minör): Kimya Mühendisliği dışında, yüksek lisans programlarından birinden enstitünün önerdiği en az iki 500-600 kodlu yapısal ders. Bu dersler aynı programın belirli bir alanında birbiri ile uyumlu dersler olmalıdır.

Grup B dersleri de Grup A içerisinden seçilebilir; ancak aynı ders birden fazla grup içerisinde sayılamaz.

 • Grup C: 500-600 seviyeli ChE kodlu dersler arasından seçilir.

Yüksek lisans dereceleri almış, ancak yüksek lisans programlarında dört zorunlu dersi ya da denk dersleri (12 kredi) tamamlamamış doktora öğrencilerinin doktora programlarında bunları tamamlamaları beklenmektedir. Bu derslerden 2 tanesi (6 kredi) doktora programında seçmeli ders (Grup C) olarak ve diğer ikisi fazladan ders olarak sayılmaktadır . Kalan 15 kredi yukarıda belirtilen doktora dersleri gereklilikleri doğrultusunda tamamlanmalıdır.

Yüksek lisans derecesi almamış olan öğrenciler 42 kredi ders tamamlamak zorundadır. Bu öğrencilerin yüksek lisans programındaki tüm dersleri (24 kredi) ve yukarıda belirtilen doktora dersleri gereklilikleri doğrultusunda kalan 18 krediyi tamamlaması beklenmektedir.