Uzmanlık Alanları

Opsiyon-1: Biyomoleküler Mühendislik

ChE 411Protein Etkileşimleri: Molekülden Ağlarına
ChE 412Biyopolimerlerin Yapı, Fonksiyon ve Benzetimi
ChE 421Biyoteknolojide Genetik Mühendisliği Uygulamaları
ChE 422Kimyasal Teknolojide Özel Konular: Moleküler Biyoteknoloji
ChE 425Gıda Koruma Teknolojileri
ChE 427Biyoreaksiyon Mühendisliği
ChE 463Biyoproses Tasarımı
ChE 520Biyokimya Mühendisliğinde Ayırma İşlemleri
ChE 529 Metabolik Mühendislik
CHEM 415Genel Biyokimya

Opsiyon-2: Katalizör Teknolojileri ve Reaksiyon Mühendisliği

ChE 427Biyoreaksiyon Mühendisliği
ChE 440 Heterojen Kataliz
ChE 441Hidrojen Teknolojileri
ChE 442 Katı Katalizörlerin Tasarımı
ChE 443Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri
ChE 444 Yakıt Hücreleri ve Katalizörler
ChE 541 Mikroreaksiyon Mühendisliği
ChE 542 Sürdürülebilir Teknolojilerin Analizi
ChE 543 Çevre Dostu Teknolojiler için Katalizörler
ChE 586 Kimya Muh. Uzm. Konusu: Katalitik Sentetik Yakıt Üretim Süreçlerindeki Güncel Gelişmeler

Opsiyon-3: Polimer/Biyopolimer Bilimi ve Mühendisliği

ChE 310Makromoleküler Sistemlere Giriş
ChE 411 Protein Etkileşimleri: Molekülden Ağlarına
ChE 412 Biyopolimerlerin Yapı, Fonksiyon ve Benzetimi
ChE 413 Makromoleküler Sistemlerin Tasarımı ve Benzetimi
ChE 414 Polimerik Sistemlerin Fiziksel Özellikleri
ChE 510 Polimerik ve Biyolojik Sistemlerde Thermodinamik
ChE 511 Polimer İşleme İlkeleri ve Modelleme
ChE 512 Makromoleküler Sistemlerin Hiyerarşik Modellemesi
ChE 516 Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoenformatik
ChE 538 Polimer Uygulamaları
Chem 435 Polimer Bilimi ve Teknolojisine Giriş
Chem 487 Polimer Laboratuarı Deneyleri
Chem 531 Polimerlerin Mekanik Özellikleri
CmpE 544 Örüntü Tanımlama

Opsiyon-4: Proses Mühendisliği

ChE 417Mikroakışkanlar ve Uygulamaları
ChE 426 Gıda Mühendisliği
ChE 430 Ayrıştırma Süreçleri
ChE 441 Hidrojen Teknolojileri
ChE 443Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri
ChE 450 Yakıt Teknolojisi
ChE 460Kimya Sanayiinde Toplam Kalite Mühendisliği
ChE 463 Biyoproses Tasarımı
ChE 465 Kimya Tesislerinde Operasyonel ve Çevresel Güvenlik
ChE 476 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Sentez
ChE 477Süreç Optimizasyonu
ChE 478 Maliyet ve Risk Mühendisliği
ChE 479Süreç Tanımlama ve Gözlemleme
ChE 480 Isı Mühendisliğinde Özel Konular
ChE 484 Kimya Müh. Uzm. Konusu: Spektral Metotlar ve Taşınım Olaylarına Uygulamaları
ChE 550Kimyasal Süreçlerde İstatistiksel Yöntemler
ChE 555Kimya Mühendislieri için Uygulamalı Matematik ve Modelleme
ChE 566 Süreç Mühendisliği Stratejisi
ChE 577 Risk ve Belirsizlik Altında Tasarım ve Operasyon
ChE 578Kimyasal Süreçlerin Dinamik Optimizasyonu
Chem 498 Kalite Kontrol