İdari Personel

Bölüm Sekreteri
+90212 359 64 71
Mali İşler ve Staj Koordinatörü
+90212 359 68 93
Laboratuvar Sorumlusu
+90212 359 64 63
Bilgisayar ve Web Sorumlusu
+90212 359 72 66
Kat Görevlisi
+90 (212) 359 72 28