Süreç Modelleme, Optimizasyon ve Kontrol

Temel Araştırma Konuları: 

Kimyasal proses modellemesi, sentezi, tasarımı ve optimizasyonu;
Ayırma işlemleri, 
Stokastik sistemler, 
İstatistiksel metodlar,
Çok değişkenli istatistik,
Toplam kalite mühendisliği,
Risk analizi ve yönetimi

Devam Eden Projeler: 

- Protein içi Sinyal Aktarımın Sistem Tanılama Yöntemleri ile İncelenmesi", ( 04/2010 - 04/2012) Yürütücü: Burak Alakent.

- Etki Altında Moleküler Dinamik Simulasyonları ve Zaman Serisi Modelleri ile Protein Tirosin Fosfatazın (PTP1B) Dinamiklerinin Analizi", TÜBİTAK Kariyer projesi (02/2008 - 02/2010) Yürütücü: Burak Alakent.