Yenilenebilir Enerji

Temel Araştırma Konuları: 

Yeşil teknolojiler için kataliz,
Temiz ve sürdürülebilir enerji üretimi, 
Sera gazı salınımlarının azaltılması ve CO2 giderimi

Devam Eden Projeler: 

- Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Temmuz 2012 - Temmuz 2013) Organik fotovoltaik günes hücrelerinin tasarımı ve karakterizasyonu, Yürütücü: Ramazan Yıldırım